00005-5 PHP infoBoard V.7 Plus
เชื้อไข้หวัดนก

เชื้อไข้หวัดนก

เป็นไวรัสอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ types A, B และ C เชื้อไข้หวัดนกจะเป็นชนิด type A เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ H5,H7,H9 อ่านเรื่องการจำแนกเชื้อได้ที่นี่ • Influenza A H5  • แบ่งออกเป็น 9 subtype


  • เป็นได้ทั้งชนิดที่มีความรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อย


  • การติดเชื้อ H5 ทำให้เกิดโรครุนแรงในคน


 • Influenza A H7  • แบ่งออกเป็น 9 subtype


  • เป็นได้ทั้งชนิดที่มีความรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อย


  • การติดเชื้อ H5 ทำให้เกิดโรครุนแรงในคน


  • ไม่ค่อยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในคน แต่อาจจะเกิดในคนที่สัมผัสใกล้ชิดทำให้เกิดตาแดง และอาการหวัด


 • Influenza A H9  • แบ่งออกเป็น 9 subtype


  • เป็นชนิดมีความรุนแรงน้อย


  • เท่าที่พบมีรายงานผู้ป่วย 3 ราย


เชื้อไข้หวัดนก H5N1ความเป็นอยู่ของเชื้อโรค • เชื้อนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ในน้ำที่อุณหภูมิ 22 องศาเชื้อสามารถอยู่ได้นาน 4 วัน ที่อุณหภูมิ 0 องศาเชื้อสามารถอยู่ได้นาน 30 วัน


 • วิธีการทำลายเชื้อ  • ความร้อนที่ 56 องศาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือ 60 องศาเป็นเวลา 30 นาที


  • สภาวะที่เป็นกรด


  • มีสาร oxidizing agents เช่น sodium dodecyl sulfate, lipid solvents, and B-propiolactone


  • สารฆ่าเชื้อเช่น Iodine,fomalin


เชื้อไข้หวัดนกมีกี่สายพันธ์

แหล่งอาศัยของเชื้อโรค

พวกนกน้ำ หรือเป็ดป่าจะเป็นพาหะของโรค เมื่อมันอพยพไปที่ใดก็จะนำเชื้อไปด้วย หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่นอากาศเย็นก็จะทำให้มีการแพร่พันธ์ไปยังสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีกทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อได้รับเชื้อโรคจะทำให้เกิดโรค สัตว์ต่างๆได้แก่ • Chickens


 • ไก่งวงTurkeys


 • เป็ด Ducks


 • นกกระทา Partridges


 • ก่ฟ้า Pheasants


 • นกพิราบ Pigeons


 • นกกระจอกเทศ Ostriches and other ratites


 • ***น Geese


 • ไก่ต๊อกGuinea fowl


เชื่อว่าการอพยพของนกเป็ดน้ำ หรือนกจะเป็นตัวพาเชื้อแพร่กระจาย พวกนกน้ำจะมีความต้านทานต่อเชื้อโรคนี้และเป็นพาหะของโรคการระบาดของเชื้อโรค

ทางเข้าของเชื้อโรค • ทางปากโดยเชื้อที่ปนเปื้อนในเสมหะ หรือน้ำลาย หรืออุจาระของนกที่ป่วย


 • เยื่อบุตา


 • ทางเดินหายใจ


วิธีการระบาดของเชื้อโรค 1. การระบาดของไข้หวัดนกเริ่มแรกจะระบาดจากการที่นกน้ำ นกนางนวลหรือนกป่านำเชื้อมาสู่ฟาร์มโดยที่นกนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าไปในฟาร์ม แต่อาจจะถ่ายอุจาระ หรือสารคัดหลั่งลงในน้ำธรรมชาติ เมื่อสัตว์เลี้ยงดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด


 2. การระบาดในระยะที่สองเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากไก่ที่ติดเชื้อไปสู่ฟาร์มอื่นโดยทางอาหาร รัง ถาดไก่ คน


การป้องกันการระบาดโดยการฉีดวัคซีน

เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มก็จะมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม การทำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ การกักกันสัตว์ที่สงสัยว่าจะได้รับเชื้อ ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจจะไม่พอที่จะควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์มาก และการทำลายสัตว์ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายจึงได้มีแนวความคิดในการควบคุมการระบาด โดยการฉีดวัคซีน

เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันได้ต่างเดิม เช่นจำนวนสัตว์ในแต่ละฟาร์มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ช่วงในการเลี้ยงแต่ละครอกลดลง การทำลายสัตว์ที่สงสัยจะติดเชื้อเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความรู้สึกทารุนสัตว์ จึงมีแนวความคิดในการควบคุมการระบาดโดยการฉีดวัคซีน แต่การฉีดวัคซีนก็จะมีปัญหาเรื่องการแยกสัตว์ซึ่งติดเชื้อและสัตว์ซึ่งได้รับวัคซีน ซึ่งอาจจะทำให้มีการแพร่เชื้อโรคหากมีการส่งออก

อาการของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดนก

เนื่องจากยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากทำให้ยังมีความรู้เรื่องนี้น้อย ผู้ป่วยจะมีไข้ เจ็บคอ ไอ ในรายที่เป็นรุนแรงจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบเนื่องจากมีอาการปอดบวม

ไข้หวัดนกกับอาวุธทางชีวภาพ

มีการหวาดกลัวจะนำเชื้อไข้หวัดนกมาใช้ทำอาวุธสงครามเพราะ • เชื้อนี้ติดต่อง่าย


 • อัตราการตายสูง


 • ทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะทำให้สัตว์ตายมาก ป้องกันหรือควบคุมลำบาก เนื้อสัตว์แพงขึ้น


 • เชื้อมีการกลายพันธ์สูง ตัวอย่างที่ฮ่องกงเชื้อสามารถติดต่อสู่คน


อาการแสดงของสัตว์ที่ติดเชื้อ

ภาพแสดงไก่ที่เป็นไข้หวัดนก
ไก่จะซึมไม่รับประทานอาหาร

ภาพแสดงเหนียงที่บวมและมีสีคล้ำ

ภาพแสดงหงอนไก่สีคล้ำและสีปกติ

ภาพแสดงเลือดออกที่ข้อเท้าไก่

ภาพแสดงเลือดในลำไส้

ภาพแสดงลำไส้เน่า

ภาพแสดงเลือดออกที่หลอดลม • ระยะพักตัว 3-7 วัน


 • อาการที่สำคัญ
  • ในรายที่ได้รับเชื้อชนิดรุนแรงจะตายเฉียบพลันโดยไม่มีอาการเตือน


  • สัตว์จะซึม ขนจะยับและยุ่ง


  • เบื่ออาหาร


  • ไข่ลดลง อาจจะออกไข่โดยที่ไม่มีเปลือกไข่ ต่อมาจะไม่ไข่


  • คอและเท้าจะบวม


  • เหนียงและหงอนจะบวมและเขียว


  • มีจุดเลือดออก


  • หิวน้ำ


  • ท้องร่วงแรกๆจะสีเขียวต่อมาถ่ายเหลวสีขาว


  • เลือดออกที่ข้อเท้าและขา


  • น้ำมูกและน้ำตาไหล


  • ไอจาม


  • ทรงตัวไม่อยู่ เดินเซ ต่อมาหัวจะตกติดพื้น


  • อัมพาต


 • อัตราการตาย 100%


 • อาจจะตายก่อนเกิดอาการ หรือหลังเกิดอาการแล้ว 1 สัปดาห์ส่วนใหญ่ตายใน 48 ชั่วโมง


ผลการตรวจสัตว์ที่ตาย • สำหรับนกที่อายุน้อยอาจจะตรวจไม่พบความผิดปกติ


 • กล้ามเนื้อจะมีเลือดคั่งมาก


 • เยื่อบุตาจะบวมและมีจุดเลือดออก


 • มีเสมหะจำนวนมากในหลอดลม


 • หลอดลมจะมีเลือดออก


 • มีจุดเลือดออกในช่องท่อง


 • ไตบวม


 • เลือดออกในกระเพาะ ลำไส้ ต่อมน้ำเหลือง


 • เลือดออกในรังไข่


การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัย

สัตว์ที่ตาย

ให้นำเอาอวัยวะส่วน สมอง ม้าม ปอด หลอดลม ตับอ่อน ถุงลม ส่งตรวจ

สัตว์ที่มีชีวิต • นำสารคัดหลังเช่น เสมหะ อุจาระ


 • เจาะเลือดตรวจ


การฉีดวัคซีน

ได้มีการทดลองใช้วัคซีนฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกในไก ่และไก่งวงพบว่าสามารถลดอัตราการตายและการติดเชื้อ แต่ข้อเสียของวัคซีนคืออาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อในนกบางประเภท และไม่สามารถป้องกันไข้หวัดนกสายพันธุ์อื่น ทำให้สัตว์นั้นไม่เป็นโรคแต่จะเป็นพาหะของโรคทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก

การรักษา

ยังไม่มียาที่ใช้รักษา

การป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มไก่ • ป้องกันฟาร์มจากสัตว์ป่า เช่นนกเป็ดน้ำ นกน้ำหรือนกที่อพยพจากประเทศอื่น


 • อย่านำสัตว์ซึ่งยังไม่ได้ตรวจหรือกักโรคเข้าฟาร์ม


 • สำหรับผู้ดูแลฟาร์มต้องใส่เครื่องป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น เสื้อคลุม ถุงมือ หน้ากากอนามัย หมวก และการทำความสะอาดร่างกาย


 • ทำความสะอาดและทำให้ฟาร์มปราศจากเชื้ออย่างถูกต้อง


 • ใช้ระบบ all-in/all-out production system


 • ไม่ควรใช้แหล่งน้ำธรรมชาติเพราะอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคจากสัตว์ป่า


 • ควรจำกัดการเข้าออกของรถ


 • ควรทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม


 • อย่างใช้รถ หรืออุปการณ์การเลี้ยงร่วมกัน


 • ไม่ควรไปฟาร์มอื่ื่น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชุด ทำความสะอาดร่างกายใส่รองเท้าก่อนเข้าฟาร์ม


 • อย่าน้ำนกหรือสัตว์ปีกเข้าฟาร์ม


การควบคุมตลาดค้าสัตว์ปีก • ใช้ลังพลาสติกแทนไม้เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด


 • กำจัดขนและอุจาระสัตว์ให้สะอาด


 • ทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนเข้าฟาร์ม


 • ทำความสะอาดตลาดทุกวัน


 • ไม่นำสัตว์ที่ขายไม่หมดเข้าฟาร์ม


 • แยกสัตว์ที่มาใหม่จากสัตว์ที่ขายไม่หมด


การควบคุมการระบาด • ทำลายสัตว์ที่สงสัยว่าจะติดโรค


 • ทำความสะอาดรถ และอุปกรณ์ที่สัมผัสสัตว์ที่ป่วย


 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ


 • หลังจากทำลายสัตว์และทำความสะอาดฟาร์มแล้วอย่างน้อย 21 วันจึงจะเริ่มเลี้ยงใหม่


การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนก • รักษาร่างกายให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกาย ผักผ่อนอย่างเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ


 • เมื่อไม่สบายไม่ควรจะเข้าที่ชุมชนหรือที่อากาศไม่ถ่ายเท


 • ไม่สัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีชีวิต


 • ล้างมือหลังสัมผัสสัตว์


 • เด็กไม่ควรจะสัมผัสกับไก่หรือนก


การป้องกันเชื้อไข้หวัดนกกลายพันธุ์

โดยปกติเชื้อไข้หวัดนกจะติดเฉพาะสัตว์ปีกจนกระทั่งในปี คศ.1997 ได้มีการระบาดของไข้หวัดนกกับไก่ในฮ่องกง และมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก 18 คนและเสียชีวิต 6 คน ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไข้หวัดเชื่อว่าจะมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกทั่วโลกในเร็ววันนี้ จึงได้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก • การกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโรคอย่างเร่งด่วนเพื่อกำจัดเชื้อโรค และป้องกันการกลายพันธุ์


 • สำหรับคนเลี้ยงไก่ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันมิให้คนเลี้ยงได้รับเชื้อไข้หวัดไก ่และไข้หวัดนกซึ่งจะทำให้เชื้อเกิดการกลายพันธุ์


 • คนเลี้ยงต้องสวมใส่เครื่องป้องกันการติดเชื้อ


 • คนเลี้ยงต้องได้รับยาต้านไวรัส


  ที่มา  http://www.siamhealth.net/Admin : admin admin   [แก้ไข]
9/10/2012 - 09:30

 ใครที่ต้องการบอระเพ็ดสด
ติดต่อได้ที่086-5325969
ID:bell9990
พร้อมส่ง ตามยอดสั่งคะ 
ตั้งแต่5โล จนถึง 100 โล
กิโลกรัมละ60-70บาท สมมารถนำไปปลูก
หรือทำยาได้เลย ปลูกธรรมชาติ ไม่ใช้สารคะ
อยู่เพชรบุรี เรื่องขนส่งคุยกันได้คะ
สนใจสอบถามก่อนได้


User : Bellphatchaburi Bellphatchaburi   [แก้ไข]
28/08/2016 - 10:45 - 110.77.211.103
ระดับการโพส (4 กระทู้) 0.0

00005-5 No. 1


หน้า : 1
 
เพิ่มในหัวข้อ เชื้อไข้หวัดนก
ขัอความ
ชื่อ อีเมล์
กลุ่ม บทความ (เฉพาะสมาชิก)     ปักหมุดหัวข้อนี้
คณิตศาสตร์
= ทดสอบเลขคณิต หากคิดจะใช้งาน
* เป็นสมาชิก ระบบจะคิดอัตโนมัตื
  ทางเลือกเพิ่ม   
  ใช้งานรูปแบบทั่วไป
  รูปแบบไฟล์ภาพ และเสียง
  สร้างอัลบั้มรูปส่วนตัว
   
 ตั้งค่ากระทู้
  แจ้งทาง email เมื่อมีผู้ตอบ
  ผู้ดูแล ล็อกกระทู้นี้
  ผู้ดูแล แสดงโหวตหน้านี้
Icon Color
PHP infoBoard V.7 Plus     Cancel