00006-5 PHP infoBoard V.7 Plus
การเลี้ยงลูกไก่ให้เติบโตเร็ว
การเลี้ยงลูกไก่ให้เติบโตเร็ว

           ถ้าแม่ไก่เลี้ยงลูกของมันเอง วันแรกๆ 

แม่ไก่จะพาลูกเดินบ้างตามสมควร  แต่จะใช้เวลาหมอบเพื่อกกลูกเป็นระยะ

อากาศภายนอกอาจเย็นเกินไปสำหรับลูกไก่เจี๊ยบ

เมื่อวิ่งได้พักหนึ่งก็ต้องกลับมาซุกใต้อกแม่ให้ตัวอบอุ่นพอดี 

แล้วออกไปวิ่งใหม่เหตุที่ลูกไก่คอยเพิ่มความอบอุ่น ก็เพราะในระยะ ๗-๑๐

วันแรกนี้  ลูกไก่ยังไม่สามารถรักษาระดับความอบอุ่นภายในตัวให้คงที่

เมื่ออากาศภายนอกเย็น  ตัวมันก็เย็น อากาศภายนอกร้อน 

ตัวมันก็ร้อนอันเป็นลักษณะของสัตว์เลือดเย็น เช่น งูและเต่าเป็นต้น

แต่ถ้าตัวลูกไก่เย็นไปมันจะเดินไม่ได้ กินอาหารไม่ได้ เป็นอันตรายถึงตาย

จึงเป็นหน้าที่ของแม่ไก่ต้องคอยระวังเรื่องนี้ 

บางครั้งเมื่อแม่ไก่เห็นว่าจะมีอันตรายมา เช่น มี นกเหยี่ยว  อีกา  สุนัข

แมว พังพอน หรือแม้แต่เด็กๆ เข้าใกล้ แม่ไก่จะส่งเสียงสัญญาณยาวๆ

เรียกลูกไก่ให้รีบเข้ามาอาศัยใต้อกแม่เป็นที่หลบภัย

นับว่าอกแม่เป็นที่หลบภัยเคลื่อนที่ได้ดี
          ต่อไปแม่ไก่ก็ต้องสอนลูกให้กินน้ำกินอาหารเป็น  

ธรรมดาลูกไก่ชอบจิกอยู่แล้ว  มีจุดอะไรที่เห็นเด่นก็ลองจิกไปเรื่อยๆ

จนแม้บางครั้งจุดเด่นนั้นบังเอิญเป็นหางของพวกเดียวกันเอง 

ลูกไก่ก็พากันจิกจนเลือดไหลเกิดอันตรายถึงตายก็มี 

ด้วยนิสัยนี้การสอนกินจึงดูง่าย

แต่ถ้าเราจะลองคิดดูว่าแม่ไก่ไม่มีน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกดังเช่นแม่ของเรา

แม่ไก่ต้องให้อาหารแก่ลูกไว้ในไข่ขาวและไข่แดง 

ซึ่งมีเหลือติดตัวมาอีกเล็กน้อย  ต่อจากนั้นลูกไก่ก็ต้องกินอาหาร

ลูกนกหลายๆ ชนิดคอยให้แม่นกป้อนอาหารก็มี เช่น

แม่นกกางเขนเวลาเลี้ยงลูกเล็กต้องบินหาอาหารมาป้อนลูกวันละหลายๆ เที่ยว

แม่นกพิราบไม่ชอบบินไปมาหลายเที่ยวนัก  จึงหาอาหารมาเผื่อลูก

เมื่อมาถึงรังก็สำรอกอาหารให้ลูกกินครั้งเดียวก็อิ่มทุกตัว

แม่นกที่ต้องออกไปหากินไกลๆ มักจะนิยมรวบรวมอาหารมาสำรอกป้อนลูกๆ

ส่วนแม่ไก่นั้นต้องพาไปถึงที่ซึ่งมีอาหารแล้วสอนลูกให้รู้จักกินเมื่อคุ้ย

เขี่ยพบอาหารที่ลูกไก่จะกินได้  ก็เรียกลูกด้วยเสียงกุ๊กๆๆ ถี่ๆ

พร้อมทำทีว่าจิกกิน  ลูกก็แย่งกันทำตาม ไม่ช้าลูกไก่ก็รู้ว่าจะกินอะไร

และเริ่มคุ้ยเขี่ยช่วยตัวเองได้ 

นับว่าแม่ไก่ต้องพากเพียรมากเพื่อเลี้ยงลูกแต่ละชุดให้เติบโตปลอดภัย


          ถ้าเราเลี้ยงลูกไก่จำนวนมากๆ  ดังที่เลี้ยงไก่กระทง 

เพื่อเป็นไก่เนื้อหรือเลี้ยงเพื่อเป็นไก่ไข่  แต่ละชุดมีหลายร้อยตัว

หรือหลายพันตัว ก็ต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทำหน้าที่หลัก 

ได้แก่เครื่องกกให้ความอบอุ่น เล้าหรือคอกให้ความปลอดภัย 

ภาชนะให้อาหารและน้ำแทนแม่ไก่  เนื่องจากแม่แท้ๆ

ของลูกไก่เหล่านี้ต้องออกไข่จำนวนมาก ปีหนึ่งตั้งแต่ ๑๕๐ ถึงกว่า ๓๐๐ ฟอง

จนไม่มีเวลาสำหรับจะฟักไข่และเลี้ยงลูกได้

จึงทิ้งนิสัยฟักไข่ยกหน้าที่ให้คนเลี้ยงไก่รับไปทำการแทน


          อุปกรณ์ที่เรียกว่า  กรงเลี้ยงลูกไก่ 

ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเครื่องกกลูกไก่และส่วนเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหาร 

ปูพื้นด้วยลวดพื้นตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดแคบกว่าช่วง

เท้า หรือถ้าไม่ใช้กรง จะเลี้ยงบนพื้นคอกที่มีวัสดุปูรองพื้น เช่น

ทรายแกลบ  ขี้เลื่อย  หรือฟางข้าวสับเป็นท่อนสั้นๆ ตั้งเครื่องกกไว้กลางคอก

และรางน้ำรางอาหารโดยรอบก็ได้

เครื่องกกมีหน้าที่ให้ความอบอุ่นทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 

จนกว่าลูกไก่จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิภายในตัวได้คงที่จึงหยุดให้ความอบอุ่น

เรียกว่าหย่าไฟก็ได้

ความอบอุ่นที่จัดหาให้นี้ก็ใช้หลักเดียวกับเครื่องฟักไข่ 

อาจใช้ความร้อนจากตะเกียงน้ำมันก๊าด  ตะเกียงก๊าซ  ลวดร้อนไฟฟ้า

ตามความสะดวก หลักสำคัญเรื่องกกลูกไก่มีอยู่ ๒ ข้อ ข้อแรก

คือให้ลูกไก่สามารถเดินเข้าออกเพื่อเข้าหาบริเวณอบอุ่นได้สะดวก

โดยอาจใช้แสงสว่าง เช่น แสงสีแดงล่อให้เห็นง่าย ข้อสอง คือ

ปรับระดับความอบอุ่นให้พอดีสำหรับเสริมความร้อนในตัวลูกไก่

ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อลูกไก่อุ่นสบาย  ก็จะนอนกระจายกันพอหลวมๆ

ไม่เบียดหรือสุมกัน อาการที่นอนสุมกันแสดงว่าหนาวไป ถ้าหากแยกกันนอน***งมาก

แสดงว่าร้อนไป การเติบโตและความสมบูรณ์ของลูกไก่จะด้อยลง

ไม่ว่าจะร้อนไปหรือหนาวไปก็ตาม ลูกไก่ต้องการระยะกก ๒-๔ สัปดาห์

ลูกเป็ดต้องการระยะกกเพียง ๑-๒ อาทิตย์แรก


          ในส่วนที่เลี้ยงน้ำและอาหารนั้น

ก็เป็นทั้งลานวิ่งและที่หากิน  แต่ด้วยเหตุที่เราต้องเลี้ยงลูกไก่จำนวนมาก 

จึงจะจัดที่กว้างขวางเหลือเฟือไม่ได้ต้องจัดพอให้ไม่แออัด

วิ่งได้บ้างพอออกกำลังกายให้แข็งแรง มีสุขอนามัยดี 

ที่ให้น้ำให้อาหารก็จัดไว้บริบูรณ์ คือ

ลูกไก่สามารถเข้าแถวกินอาหารได้พร้อมๆ กัน จำนวนครึ่งหนึ่งของแต่ละกรง

อาหารจัดใส่ภาชนะที่เติมได้ง่าย ลูกไก่กินแล้วหกหล่นน้อยที่สุด 

เพราะไม่ว่าจะอยู่อย่างไร  ลูกไก่ไม่ยอมทิ้งนิสัยคุ้ยเขี่ย

ถ้าใช้เท้าคุ้ยไม่ได้ใช้ปากเขี่ยก็ยังทำได้จึงทำอาหารหกหล่นได้มาก 

ถ้าภาชนะไม่มีที่ป้องกันหรือที่บังคับให้คุ้ยได้น้อยที่สุด


          วิธีสอนให้ลูกไก่รู้จักกินน้ำกินอาหาร  เราทำได้  ๒ วิธี

วิธีแรก คือ เลียนแม่ไก่ที่จิกอาหารหรือดื่มน้ำให้ลูกไก่ดู 

เราจิกไม่เป็นก็ให้จับหัวลูกไก่กดเบาๆ ให้ปากจุ่มน้ำหรือให้ลงจิกกินอาหาร

ลูกไก่ก็จะได้ความคิดแล้วกินน้ำกินอาหารได้เองต่อไป 

อีกวิธีหนึ่งเราจัดให้แสงสว่างแรงหน่อย  ตรงที่กินน้ำและอาหาร 

ลูกไก่ชอบไปที่สว่างก็จะได้รู้วิธีกินน้ำและอาหารเอง วิธีนี้ใช้ได้ผลดี

อีกทั้ง 

ทุ่นเวลาด้วยเพราะลูกไก่เรียนเองและเอาอย่างกันเองภาระของผู้เลี้ยงไก่ใน

ช่วงนี้ มี ๓ ประการด้วยกัน


          ประการแรก คือดูแลความสบาย 

ความเป็นอยู่ของลูกไก่ว่าไม่ร้อนไม่หนาว  อากาศถ่ายเทหายใจได้สะดวก 

แต่มิให้ลมโกรก  ศัตรูไม่รบกวนอาหารและน้ำมีพอกิน 

การถ่ายมูลเป็นปกติไม่เหลวไป  หรือแห้งไป 

ทั้งไม่หมักหมมอยู่บนพื้นกรงหรือในที่นอน  กรงเลี้ยงไก่ที่ออกแบบดีแล้ว

เมื่อไก่ถ่ายมูลปกติก็จะลอดพื้นกรงไปรวมอยู่ในถาดรองรับมูลไก่เกือบทั้งหมด 

สะดวกแก่การทำความสะอาด และเก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้พืช 

ผักต่างๆ  ถ้ามูลไก่เหลวไป  แห้งไป  ก็เป็นหลักฐานฟ้องว่า

เราบกพร่องในการดูแลต้องรีบพิจารณาหาสาเหตุแล้วแก้ไขเสียโดยเร็ว

จะผัดผ่อนเวลาไม่ได้


          ประการที่  ๒ 

ไก่ที่เราเลี้ยงต้องการอาหารดีพอเหมาะสมแก่ความต้องการของร่างกายในอายุ

ต่างๆ กัน และเพื่อหน้าที่ต่างๆ กัน

บางคนใจดีคิดว่าถ้าเราหาอาหารที่มีแป้งมาก  มีโปรตีนสูง  มีไขมันเกินพอ 

มีแร่ธาตุและวิตามิน  ตลอดจนยาเสริมต่างๆ ครบครันแล้ว

ก็พอใจเลี้ยงอย่างนั้นแต่ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วแน่ชัดว่า

ทั้งลูกไก่และไก่รุ่นตลอดจนไก่ใหญ่  คือ

ไก่ไข่และพ่อแม่ไก่สำหรับผสมพันธุ์  ล้วนแต่มีความต้องการอาหารจำเพาะเจาะจง

ไก่ เป็ดระยะไข่ต้องการอาหารคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้นตามความสามารถให้ไข่

(โปรดดูตาราง)  ถ้าเราให้ขาดหรือเกินจะเสียผล

หรือถ้าให้อาหารอุดมสมบูรณ์เกินต้องการ

ก็อาจทั้งเสียผลและเสียค่าใช้จ่ายมากโดยไม่ได้ผลตอบแทน

เราจะต้องคำนึงถึงพันธุ์ไก่ ชนิดไก่ ประเภทของอาหาร ฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุผลดังว่ามานี้  ผู้เลี้ยงไก่จะต้องศึกษาเรื่องสูตรอาหารให้เข้าใจ 

แล้วจะผสมใช้เอง

หรือซื้ออาหารผสมสำเร็จก็กระทำได้ด้วยความแน่ใจว่าเราไม่ได้ลงทุนมากแต่กลับ

ได้ผลน้อยไม่คุ้ม


           ประการที่ ๓ 

เราเลี้ยงไก่หรือสัตว์เลี้ยงก็ตาม

เราต้องดูแลสุขอนามัยให้สมบูรณ์จึงจะได้ผลไก่จะมีสุขอนามัยดีก็เริ่มด้วย

สภาพความเป็นอยู่ที่สบาย  ได้กินอาหารและน้ำพอเพียงตามที่ร่างกายต้องการ 

แล้วไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  การเลี้ยงสัตว์ถือหลักโบราณของไทยว่า 

"กันดีกว่าแก้"  ไว้เสมอ  การป้องกันโรคเบื้องต้น คือ

รักษาความสะอาดของสถานที่  กรงเลี้ยงไก่  น้ำ  อาหาร 

ป้องกันสัตว์นำเชื้อโรค เช่น เหา ไร หนู นกกระจอกและคนแปลกหน้า เป็นต้น

มิให้เพ่นพ่านในสถานที่การป้องกันขั้นกลาง คือ

ป้องกันการแพร่เชื้อทางน้ำกินและอาหารโดยใช้ยาหรือยาเสริมต่างๆ

โดยระมัดระวังและสม่ำเสมอตามคำแนะนำ  

อย่าใช้ตามใจชอบหรือตามใช้สะดวกอาจเป็นโทษภายหลัง ขั้นปลายก็คือ

การป้องกันโรคสำคัญๆ สำหรับไก่ ได้แก่ ใช้วัคซีนเฉพาะบางโรค เช่น

โรคนิวคาสเซิลโรคหลอดลมอักเสบ และโรคฝีดาษไก่  เป็นต้นสำหรับเป็ดก็คือ

โรคตับอักเสบติดต่อในลูกเป็ด โรคเพล็กเป็ด  โรคอหิวาต์เป็ด 

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์  สัตวบาล

หรือผู้ผลิตยาโดยเคร่งครัดและครบถ้วน


ขอบคุณที่มา : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5Admin : admin admin   [แก้ไข]
25/10/2012 - 08:44

- แก้ไขล่าสุด
25/10/2012 - 08:45


 

หน้า : 1
 
เพิ่มในหัวข้อ การเลี้ยงลูกไก่ให้เติบโตเร็ว
ขัอความ
ชื่อ อีเมล์
กลุ่ม บทความ (เฉพาะสมาชิก)     ปักหมุดหัวข้อนี้
คณิตศาสตร์
= ทดสอบเลขคณิต หากคิดจะใช้งาน
* เป็นสมาชิก ระบบจะคิดอัตโนมัตื
  ทางเลือกเพิ่ม   
  ใช้งานรูปแบบทั่วไป
  รูปแบบไฟล์ภาพ และเสียง
  สร้างอัลบั้มรูปส่วนตัว
   
 ตั้งค่ากระทู้
  แจ้งทาง email เมื่อมีผู้ตอบ
  ผู้ดูแล ล็อกกระทู้นี้
  ผู้ดูแล แสดงโหวตหน้านี้
Icon Color
PHP infoBoard V.7 Plus     Cancel